Veelgestelde vragen

over de schoolkeuze

Wat is de tweejarige, flexibele brugperiode?

Op het Mondriaan College hebben we een flexibele brugperiode voor mavo/havo, waarin je in het eerste jaar in principe niet zult blijven zitten. Je krijgt bij ons twee jaar de tijd om je talenten te ontplooien en te ontdekken wat het juiste onderwijsniveau is voor jou. Als aan het einde van je eerste jaar blijkt dat havo het beste bij je past, volg je vanaf het tweede jaar havo bij ons op school. Als dat nog niet duidelijk is, ga je in het tweede jaar verder met mavo/havo. Aan het einde van het tweede jaar bekijken we opnieuw welk onderwijstype het beste aansluit bij jouw mogelijkheden en talenten. Met goede resultaten stroom je door naar havo. Is mavo beter voor jou, dan ga je vanaf je derde jaar verder met mavo bij ons op school. Je kunt op het Mondriaan College zowel je mavo- als havodiploma halen.

Wat houdt het havo-instapprogramma in?

Als je je bij ons aanmeldt voor de dakpanklas mavo/havo, volg je het havo-instapprogramma. Het havo-instapprogramma is een begeleidingsprogramma voor Nederlands, wiskunde en Engels. In dit programma krijg je stof aangeboden die de overstap naar havo voor jou vergemakkelijkt. Het havo-instapprogramma volg je in het eerste jaar tijdens de reguliere lessen Nederlands, Engels en wiskunde. Je krijgt in onze dakpanklas twee jaar kans om je talenten te ontwikkelen. Als al na één jaar duidelijk is dat havo de beste keuze is voor jou, word je bevorderd naar 2 havo. Als je meer tijd nodig hebt, ga je in het tweede jaar verder met mavo/havo en het havo-instapprogramma in klas 2. Aan het eind van je tweede jaar kijken we wat het beste bij je past: havo of mavo. Je kunt hoe dan ook beide opleidingen bij ons op school afmaken.

Wat houdt het Mavo XL programma in?

Steeds meer leerlingen gaan na het behalen van hun mavo-diploma naar de havo. Leerlingen die dit graag willen, bieden we een havo-doorstroomprogramma aan. Dit programma noemen we Mavo XL. Zo helpen wij je bij de overstap van mavo naar havo. In de 4e klas mavo volg je dan tussen januari en april extra lessen wiskunde op havo-niveau om zo de overstap makkelijker te maken. Heb je de XL-lessen goed afgesloten én krijg je een positief advies van de vakdocenten, dan word je drempelloos toegelaten op 4 havo!

Hoe ziet de begeleiding op het Mondriaan eruit?

Elke leerling kan een moment in zijn/haar leven hebben waarop het even niet lekker loopt. Dit kan te maken hebben met slechtere resultaten, met problemen in de sociale omgang met klasgenoten, een tijdelijke dip in het zelfvertrouwen of problemen in de thuissituatie. Jij, je ouders en je docenten kunnen altijd contact opnemen met je mentor. Deze kijkt dan samen met jou en je ouders, en eventueel met je docenten, welke stappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het weer goed gaat.

Hoe gaat het Mondriaan om met passend onderwijs?

Voor alle leerlingen is er basisondersteuning. Om zowel voor leerling, ouders als school op tijd helder te krijgen of er in lichte of hogere mate extra steun nodig is, vragen wij ouders zo vroeg mogelijk in het jaar contact met ons op te nemen. Dit kan al vanaf de start van groep 8. In een persoonlijk gesprek met de ondersteuningscoördinator wordt dan de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht en worden er met ouders afspraken gemaakt over het vervolg.

Hoe zit het met gratis schoolboeken en de vrijwillige ouderbijdrage?

Je schoolboeken zijn gratis. Dat heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Het Mondriaan College gebruikt de boeken van boekhandel Iddink. We vragen je ouders een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Het huidige schooljaar bedraagt die € 69,-, afhankelijk van het leerjaar. Die ouderbijdrage gebruiken we voor allerlei dingen die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, maar waarvoor de overheid onvoldoende geld geeft. Voorbeelden zijn mentoractiviteiten met de klas, culturele vieringen, toneelvoorstellingen, de traditionele Mondriaandag, een bijdrage aan het jaarboek voor examenleerlingen, ondersteuning van de Ouderraad en de Leerlingenraad, een bijdrage aan de Mediatheek, introductieactiviteiten.

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er?

Op het Mondriaan College zien we onze leerlingen als toekomstige wereldburgers, die zich weten te presenteren. We bereiden je voor op alles wat de maatschappij tegenwoordig te bieden heeft. We vinden dat je, naast het verwerven van kennis, jezelf ook als mens moet ontwikkelen. Daarom bieden we naast de lessen allerlei extra activiteiten aan: daarvoor hebben we drie activiteitenweken ingericht. Op cultureel gebied hebben we verder onder andere een poëzieavond, exposities beeldende kunst en andere culturele presentaties. We hebben ook een schoolband, en we doen mee met Kunstrally Cross in Oss. Op internationaal gebied zijn er culturele reizen. En dan is er nog de Mondriaandag. Bovendien zijn we er trots op dat we een topsportvriendelijke school zijn.

Hoe kan ik me inschrijven voor een proefles?

Dat kan via onze website.