Wat is nieuw?

20/80-learning

Leerlingen in havo 4 volgen elke donderdag het 20/80-learning onderwijsprogramma; 20% van de wekelijkse lestijd waaraan de naam is ontleend. Tijdens deze dag staat projectmatig onderwijs centraal, waarin leerlingen zich vaardigheden beter eigen maken en ze beter worden voorbereid op hbo-onderwijs. Ook zorgt het voor afwisseling naast de vier onveranderde dagen.

Persoonsvormende modules

In de ochtend krijgen de leerlingen ‘persoonsvormende modules’. Ze leren dan veel over hun ‘ik’, hun kwaliteiten en de maatschappij. Bij de module ‘mijn toekomst’ staan vervolgopleidingen centraal en denken leerlingen na over het hebben van een eigen onderneming, arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, een tussenjaar en vrijwilligerswerk. In de module ‘internationalisering’ gaan leerlingen hun eigen reis naar Engeland en Denemarken invullen met inhoud vanuit de 20/80-modules. Het ‘echte leven’ is afwisselend samengesteld met thema’s als hypotheek, studiefinanciering, koken, tuinieren, minderheidsgroepen en anders dan anderen zijn. Bij de module ‘drama en presenteren’ stappen leerlingen buiten hun comfortzone en leren ze zich krachtig en zelfverzekerd te presenteren aan een groep. Bij gelukslessen wordt het sociaal-emotionele aspect besproken en bij taalvaardighedenlessen wordt extra aandacht besteed aan lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheden bij Engels en Nederlands.

Goed gesprek tijdens de lunch

Van 11.30 uur tot 12.30 uur lunchen de leerlingen samen met hun mentor om zo de informele gesprekken tijdens de boterham te stimuleren. De mentorgroep kan er ook voor kiezen samen panini’s of soep te maken.

Vakinhoudelijke vaardigheden

Na de lunch start het middagprogramma, waarin vakinhoudelijke vaardigheden centraal staan. Het eerste half jaar zijn er twee startprojecten vanuit de vakken maatschappijleer en CKV, waar vakoverstijgende vaardigheden aan bod komen. Uiteindelijk hebben de leerlingen een eigen politieke partij opgericht en een festival in de school georganiseerd. In het tweede half jaar kiezen leerlingen een verdiepende stroom: science, technology, global, arts of business. Dan hebben de leerlingen vakoverstijgende projecten waarvoor ze uiteindelijk een beoordeling en een certificaat ontvangen. Daarbij is teamwork uiterst belangrijk.

Mondriaan nieuwe stijl: mondriaanuren

In de mondriaanuren kun je al vanaf de brugklas op een speelse en leuke manier ontdekken waarin jij je talenten kan gaan ontwikkelen. Je kunt kiezen uit technologie, sport, kunst of ondernemen. Je maakt met alle vier kennis in het eerste jaar en kiest er twee in het tweede jaar. Mooi is dat deze vakken je op een leuke manier ook voorbereiden op de keuzevakken waar je later op weg naar je diploma voor kiest. Misschien kom je zelfs op ideeën voor wat je later wilt worden. Een naam voor het Mondriaan nieuwe stijl leren hebben we nog niet, maar wie kunnen dit beter bedenken dan de kinderen die deze leerlijn voor het eerst zullen gaan volgen.