Kleur je leven op Stadion

Op Stadion kun je deelnemen aan allerlei activiteiten naast de gewone lessen. Van pop-up markten tot wereldburgers tot aangrijpende gastlessen tot wereldrecords verbreken. Op het Stadion ondernemen we veel activiteiten die onze leerlingen aan het denken zetten. Kleur je leven op onze school!

Tuinvogeltelling met ouderen

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV Week)

Schoolfeest

Globaland

Eindejaarsvoorstelling theater