Je staat er nooit alleen voor

Op het Titus Brandsmalyceum is de mentor de spil in de zorg. De mentor kent leerlingen het best en volgt de cijfers en het sociaal-emotioneel functioneren gedurende het hele jaar. In de vaklessen en de mentoruren is er klassikaal aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden en voor studievaardigheden, zoals leren plannen en organiseren.

Extra begeleiding

Soms heeft een leerling voor kortere of langere tijd, extra begeleiding nodig. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding op het gebied van dyslexie, autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid of sociaal-emotionele problematiek zoals faalangst en weerbaarheid. De mentor roept dan de hulp in van ons zorgteam, waarin een teamleider ondersteuning, een zorgcoördinator en de orthopedagoog nauw samenwerken. Samen met ouders en de leerling zelf bekijken zij hoe het best invulling gegeven kan worden aan extra begeleiding of ondersteuning.

Huiswerkbegeleiding

Op het TBL zijn er twee mogelijkheden om huiswerkbegeleiding te krijgen voor leerlingen die hiervoor belangstelling hebben. Lees meer op onze website.

1.

Bestaande huiswerkbegeleiding op school op maandag t/m donderdag van 14.10-16.30 uur. Door medewerkers van het TBL.

2.

Huiswerkbegeleiding aangeboden door Lyceo.