Wat maakt onze school bijzonder?

Nieuw programma Frans – Duits – Spaans

Vanaf schooljaar 2020-2021 volgen alle leerlingen in de brugklas een periode Frans, een periode Duits en een periode Spaans. Zo maken zij kennis met alle drie de talen. Aan het einde van het brugklasjaar kiest elke leerling voor twee van deze drie talen.

Expeditie-onderwijs

Op TBL kan je kiezen voor havo/vwo Expeditie. Deze afdeling biedt projectonderwijs, waarbij het ontwikkelen van de vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, onderzoeken, creativiteit, kritisch denken en oplossingsgericht werken belangrijk zijn. Op veel basisscholen wordt al gedeeltelijk in projectvorm gewerkt en steeds meer leerlingen vinden dit een fijne manier van werken. Leerlingen die Expeditie hebben gedaan merken dat ze in de bovenbouw hiervan profijt hebben. Docenten in de bovenbouw merken ook dat deze leerlingen voorsprong hebben op het gebied van de vaardigheden. Hbo's en universiteiten laten hun studenten veelal in projectgroepen werken, overal komt het terug. Expeditie-onderwijs is zogezegd een onderwijsvorm die leerlingen klaarstoomt voor de toekomst.

Titus Tussenjaar (TTJ)

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is het TBL gestart met het Titus Tussenjaar. Dit leerjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn om de stap naar de brugklas te maken. Deze leerlingen hebben vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak of komen studievaardigheden te kort. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen op de basisschool, maar zijn ze nog te jong om de overstap naar de middelbare school te maken. Voor deze leerlingen biedt een tussenjaar de kans om te werken aan persoonlijke ontwikkeling, waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de brugklas wel kunnen maken.

Lingua programma

Bij ons talenonderwijs (Engels, Frans, Spaans) bieden we onze leerlingen de kans om op verschillende niveaus een internationaal erkend certificaat of diploma te halen. Hiermee gaan ze goed toegerust van school, omdat het door hen behaalde niveau bij bedrijven en opleidingen in binnen- en buitenland wordt (h)erkend.

> Cambridge English staat voor een extra, kwalitatief hoogstaande cursus Engels voor leerlingen in 3 t/m 5 vwo en voor leerlingen in 4 havo. > DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. DELF examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld worden afgenomen en erkend. > DELE staat voor: Diploma de Español como Lengua Extranjera, diploma Spaans als vreemde taal.

Xplore programma

Binnen het Xplore programma kunnen leerlingen kiezen voor allerlei activiteiten die gevolgd kunnen worden naast het gewone lesprogramma. Deelname aan deze activiteiten is mogelijk, maar geen verplichting. De activiteiten binnen het Xplore-programma zijn zeer divers. Er kan gekozen worden uit: Theaterbrugklas • Musical (met audities) • Vocal Group • Opleiding Theatertechniek • sCOOLradio (met audities) • Schoolorkest • Kunstklas • Sportklas • Debatclub • CompTBL 2.0 • Chinees

Cultuurprofielschool TBL

Onze school is een officieel erkende Cultuurprofielschool. Dit predicaat werd in juni 2011 uitgereikt door de Vereniging van Cultuurprofielscholen. Er wordt op het TBL al jarenlang ontzettend veel gedaan aan kunst en cultuur door zowel leerlingen als docenten. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een uitgebreid kunstprogramma met de masterclass Art, het examenvak drama en andere opzet en inrichting van kunstvakken muziek, beeldend en CKV in de bovenbouw. Daarbij is een hechte samenwerking ontstaan met alle culturele instellingen van Oss en de Hogescholen voor de Kunsten. Je krijgt les in de kunstvakken muziek en tekenen, maar ook in andere lessen kom je met kunst en cultuur in aanraking. In de bovenbouw kun je kiezen voor een of meerdere kunstvakken als examenvak. Daarnaast volgen alle leerlingen in de bovenbouw het kunstvak CKV (gymnasiasten krijgen KCV). Ook buiten de lessen zijn er tal van mogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur.

Extra aandacht voor bèta-onderwijs

In het verleden namen we deel aan het Universumproject. Dit project heeft het volgende opgeleverd. De docenten promoten en stimuleren de samenwerking binnen de bèta-vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde, Science en wiskunde) zodat onze leerlingen goed kunnen presteren in de natuurprofielen van de bovenbouw havo en vwo. Daarvoor worden diverse activiteiten georganiseerd en worden onze leerlingen in de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie extra gestimuleerd om door te gaan naar een passende vervolgopleiding in de bèta-sector. Die vinden binnen de school plaats, maar soms ga je ook met klasgenoten op stap, bijvoorbeeld naar Verhoeven Oss of een hogeschool. Tevens hebben we vanuit de bèta-vakken de doelstelling om leerlingen tijdens hun schoolcarrière in contact te brengen met technische bedrijven uit de regio. Samen met het bedrijf worden opdrachten/projecten bedacht die voor de leerlingen interessant en leerzaam zijn.